Projekty

Mooneaters S.A. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Opracowanie wydajnego i realistycznego systemu proceduralnego obierania owoców i warzyw na potrzeby multiplatformowej gry kulinarnej”. Projekt jest dofinansowany w ramach realizacji Projektu Grantowego Bridge Alfa, Działanie 1.3.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest opracowanie czterech systemów proceduralnych, z których zostanie wybrany jeden lub zostaną połączone ze sobą w celu stworzenia hybrydy aby następnie dokonać pilotażowego wdrożenia do projektu gry o roboczym tytule „Cut(e) your food” oraz następnie będą rozwijane do zastosowania w produkcji kolejnych gier z gatunku gier kulinarnych.

Wartość projektu: 300 000 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 240 000 PLN